Vukovar, 12.12.2022.

Peta ujedno i posljednja aktivnost projekta Gimnastika za mlade – GYM4U održala se u Sportskoj dvorani “Borovo naselje” 12.12.2022. u Vukovaru, Hrvatska. Održan je šesti sastank Projektnog tima, peti sastanak Upravnog odbora i Završna konferencija projekta.


Gimnastički klub Vukovar nositelj je i koordinator projekta ukupne vrijednosti 59.000 EUR financiranog iz programa Erasmus + Europske unije, (br.projekta: 622359-EPP-1-2020-1-HR-SPO-SSCP) koji se provodio tijekom dvogodišnjeg razdoblja od 01.01.2021. do 31.12.2022. godine. Partneri u provedbi su Sokolsko društvo Vojvodina iz Novog Sada, Klub gimnastičkih sportova Partizan Orce Nikolov iz Skopja, te Powerlifting klub
Adamas i Javna ustanova za upravljanje sportskim objektima grada Vukovara “Sportski objekti Vukovar”.

Na završnoj konferenciji prezentiran je project ERASMUS+ Gimnastika za mlade (GYM4U) te aktivnosti koje su partneri provodili tijekom razdoblja provedbe projekta. Aktivnosti projekta su vezane uz zaštitu zdravlja mladih gimnastičara dobi 7 do 14 godina od nezgoda tijekom treninga ili natjecanja na način da se poboljšaju uvjeti treninga i natjecanja za mlade gimnastičare na temelju PGW modela. PWG model uključuje metode i tehnike treninga iz tri sporta: powerliftinga, gimnastike i vodenih sportova: aqua-aerobika i plivanja. Projektni partneri
su prezentirali rezultate provedbe projekta i preporuke za budući rad.


The final conference of the Gymnastics for youth project – GYM4U

Vukovar, 12.12.2022.

The fifth and also the last activity of the project Gymnastics for young people – GYM4U took place in the Sports
Hall “Borovo naselje” on December 12, 2022. in Vukovar, Croatia. The sixth meeting of the Project Team, the
fifth meeting of the Management Board and the Final Conference of the project were held.

The Vukovar Gymnastics Club is the owner and coordinator of a project with a total value of EUR 59,000
financed from the Erasmus + program of the European Union (project no.: 622359-EPP-1-2020-1-HR-SPO-
SSCP) which was implemented during a two-year period from 01.01. in 2021 until 31.12.2022. years. The
implementing partners are the Sokol Society of Vojvodina from Novi Sad, the Partizan Orce Nikolov Gymnastics
Sports Club from Skopje, and the Adamas Powerlifting Club and the Public Institution for the Management of
Sports Facilities of the City of Vukovar “Sports Facilities Vukovar”.

At the final conference, the ERASMUS+ Gymnastics for Youth project (GYM4U) and the activities carried out by
the project partners during the project implementation period were presented. The project’s activities are
related to the protection of the health of young gymnasts aged 7 to 14 from accidents during training or
competition in order to improve the training and competition conditions for young gymnasts based on the PGW
model. The PWG model includes training methods and techniques from three sports: powerlifting, gymnastics
and water sports: aqua-aerobics and swimming. The project partners presented the results of the project
implementation and recommendations for future work.

Disclaimer:
“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which
reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information
contained therein.”

Odgovori